Tillägg för rätt skydd

Tilläggsförsäkringar för dig som vill komplettera din Villaförsäkring.

Allrisk lösöre (drulle) >

Allrisk villa >

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala >

Utökat saneringsavtal, utan självrisk >

Självriskeliminering >

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan >

Avbeställningsskydd >

Fritidsolycksfall >

Psykologhjälp vid kris >

Småbåt >

Hussvamp >

Identitetsskydd >

Allrisk lösöre (drulle)

Allriskförsäkringen kallas ibland för drulleförsäkring och ersätter plötsliga och oförutsedda skador (som inte ersätts i grundskyddet). Det kan till exempel handla om en platt-tv som du tappar i golvet eller ett par glasögon som du sätter dig på. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Allrisk villa

Tillägget omfattar plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden eller tomten.

Dessutom förstärks grundskyddet så här:

  • Åldersavdraget begränsas till 10 000 kr. Vid totalskada görs inget åldersavdrag.
  • Både tät- och ytskikt ersätts vid läckage i våtutrymme, något som är ovanligt hos andra bolag.

Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr per skada. Vid totalbrand görs inget åldersavdrag.

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala

Om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller inlagd på sjukhus kan det här tillägget gå in och ersätta dig för en del kostnader. Det kan till exempel handla om lån, amorteringar, hyra, årsavgift till bostadsrättsförening eller sophämtning. Du kan försäkra kostnader upp till ett fast månadsbelopp på 5 000 kr eller 10 000 kr.

Utökat saneringsavtal, utan självrisk

I din vanliga Villaförsäkring ingår sanering av husbock och hästmyra, samt insekter som utgör en sanitär olägenhet. Med tillägget får du hjälp även vid sanering av råttor och möss, och även insekter utvändigt (till exempel getingbon). Dessutom slipper du självrisk.

Självriskeliminering

Tillägget ersätter din självrisk (upp till 100 000 kr) om du drabbas av snötryck, översvämning, skada genom frysning eller naturskada. Även förhöjd självrisk vid läckage ersätts. Skadekostnaden måste dock vara högre än den självrisk som ska ersättas.

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan

Allrisk resa utökar Reseskyddet i Villaförsäkringen och omfattar även ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Tillägget gäller helt utan självrisk och högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Avbeställningsskydd

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

Fritidsolycksfall

Tillägget hjälper dig om du drabbas av en olycka på fritiden. Du får betalt för merkostnader och kostnader för sjukhusvistelse som är längre än 48 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk och ersätter dig även om du drabbas av invaliditet.

Psykologhjälp vid kris 

Krisförsäkringen ger dig ersättning för upp till tio psykologbesök efter en traumatisk händelse. Gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen gäller mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat momenten Brand, Stöld, Ansvar och Sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Hussvamp

Försäkringen ersätter sanering av äkta hussvamp. Högsta ersättningsbelopp är 500 000 kr.

Identitetsskydd

Du får snabb och omfattande hjälp om du skulle råka ut för en identitetsstöld. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter tar lån, köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Genom ID-skydd kan du få råd om hur du minskar risken för att bli utsatt för ett identitetsbedrägeri. Skulle du ändå drabbas hjälper vi dig att kartlägga bedrägeriets omfattning, bestrida felaktiga fakturor och betalningskrav, upprätta bedrägerispärr samt ta bort felaktiga betalningsanmärkningar och ogiltiga förfrågningar om kreditupplysning. Försäkringen som ingår täcker juridisk hjälp med upp till 150 000 kr per identitetsstöld. Du kan nå oss dygnet runt via telefon. Försäkringen gäller utan självrisk.