Smarta tillägg

 

Allrisk lösöre (drulle)

Allriskförsäkringen kallas ibland för drulleförsäkring och ersätter plötsliga och oförutsedda skador (som inte ersätts i grundskyddet). Det kan till exempel handla om en platt-tv som du tappar i golvet eller ett par glasögon som du sätter dig på. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.  

Bostadsrätt, om frysen går sönder

Det här tillägget är för dig som bor i en bostadsrätt som inte täcks av bostadsrättsföreningens försäkring. Tillägget omfattar skador på din bostadsrätt som du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar (ersättning lämnas för den del av skadan som inte täcks av fastighetsägarens försäkring). Det kan till exempel handla om att kylen eller frysen går sönder. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr. 

Allrisk bostadsrätt, unikt skydd vid vattenskada

Utöver skyddet i Bostadsrättstillägget, täcker Allrisk bostadsrätt även plötsliga och oförutsedda skador, till exempel om du råkar förstöra ditt golv. Tillägget ersätter också yt- och tätskikt vid vattenskada, något som normalt inte ersätts av andra försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala

Om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller inlagd på sjukhus kan det här tillägget ersätta dig för en del kostnader (exempelvis lån, amorteringar, hyra, årsavgift till bostadsrättsförening eller sophämtning). Du kan försäkra kostnader upp till ett fast månadsbelopp på 5 000 kr eller 10 000 kr.

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan

Allrisk resa utökar Reseskyddet i Hemförsäkringen och omfattar även ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Tillägget gäller helt utan självrisk och högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Avbeställningsskydd

Om resan måste ställas in på grund av att du, eller en nära anhörig, drabbas av sjukdom, olycksfall eller skada – då ersätts kostnader upp till 25 000 kr per person, utan självrisk.

Fritidsolycksfall

Ersätter dig om du drabbas av en olycka på fritiden. Du får betalt för merkostnader och kostnader för sjukhusvistelse som är längre än 48 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk och ersätter även invaliditet.

Krisförsäkring

Den här försäkringen ersätter dig om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver psykologhjälp (upp till tio besök). Gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen gäller mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat momenten Brand, Stöld, Ansvar och Sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Identitetsskydd

Du får snabb och omfattande hjälp om du skulle råka ut för en identitetsstöld. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter tar lån, köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Genom ID-skydd kan du få råd om hur du minskar risken för att bli utsatt för ett identitetsbedrägeri. Skulle du ändå drabbas hjälper vi dig att kartlägga bedrägeriets omfattning, bestrida felaktiga fakturor och betalningskrav, upprätta bedrägerispärr samt ta bort felaktiga betalningsanmärkningar och ogiltiga förfrågningar om kreditupplysning. Försäkringen som ingår täcker juridisk hjälp med upp till 150 000 kr per identitetsstöld. Du kan nå oss dygnet runt via telefon. Försäkringen gäller utan självrisk.