Förstärkt skydd med tillägg

Utöka gärna skyddet genom att välja tilläggsförsäkringar för ditt fritidshus.

Allrisk fritidshus

Tillägget omfattar plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden eller tomten. Dessutom förstärks grundskyddet så här:

  • Åldersavdraget begränsas till 10 000 kr. Vid totalskada görs inget avdrag.
  • Både tät- och ytskikt ersätts vid läckage i våtutrymme, något som är ovanligt hos andra bolag.

Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr per skada. Vid totalbrand görs inget åldersavdrag.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat Brand, Stöld, Ansvar och Sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.