Smarta tillägg till Bilförsäkringen

Allrisk bil (drulle)

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för skador som orsakats av plöstlig och oförutsedd händelse som din vanliga bilförsäkring inte ersätter, till exempel om du spiller färg i baksätet, tankar fel typ av bränsle elller skadar inredningen vid lastning. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr. Du får också ersättning med upp till 3 000 kr vid skada som uppkommit genom skadegörelse av okänd person och som är ersättningsbar enligt momentet Vagnskada.

Väghjälp

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du får hjälp inom en timme om du drabbas av driftstopp och du slipper betala självrisken vid bärgning. Om driftstoppet varar mer än ett dygn får du hyrbilsersättning i upp till tre dygn. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Hyrbil i 45 dagar

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för kostnader för hyrbil vid skada på bilen som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden i upp till 45 dagar. Har du Stor Bilförsäkring får du ersättning i upp till 60 dagar. Du kan avstå från att hyra bil och får då istället 100 kr per dag.

Parkeringsskada - ingen självrisk

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Djurkollision (ingår utan extra kostnad)

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som tilläggsförsäkring. Tillägget minskar självrisken för vagnskademomentet vid djurkollision med 3 000 kr. Om du har 3 000 kr i grundsjälvrisk betalar du alltså ingen självrisk. 

Trafikolycksfall - extra ersättning

Försäkringen ingår i Stor Bilförsäkring och kan även tecknas som tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.