Ett riktigt bra skydd

Mekonomens Bilförsäkring ger ett bra skydd för privatägda personbilar och lätta lastbilar. Den gäller i stora delar av Europa och ett antal andra länder genom det så kallade gröna kort-systemet. Välj mellan Trafik-, Halv- och Helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter dig och dina medpassagerare vid trafikolycka. Dessutom ersätts skador som du orsakar med bilen – på personer, fordon och saker.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en påbyggnad på Trafikförsäkringen. Utöver Trafikförsäkringen får du ett antal moment som gemensamt brukar kallas för "delkasko":

  • Rättsskydd
  • Brand
  • Glas
  • Stöld
  • Räddning
  • Maskinskada
  • Djurkollision (ingår utan extra kostnad)

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller Trafik- och Halvförsäkring (Djurkollision ingår) och ger även ersättning vid vagnskada. Då ersätts också skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

Stor bilförsäkring

Stor bilförsäkring är för dig som vill ha ett extra bra skydd. Alla tilläggsförsäkringar ingår och du får extra låga självrisker. Läs mer.