Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Minst lika bra skydd som tidigare

Villkorsgarantin ger dig garanterat samma skydd som med din tidigare försäkring. Om du drabbas av en skada som din förra försäkring skulle ha täckt – men som inte täcks av vår – då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor.

Mittenbild Fritidshuset

Omfattning

Hem-, Villa-, Villahem- och Fritidshusförsäkringarna omfattas av Villkorsgarantin. Garantin gäller för skada som uppstår och där du kan visa att din tidigare försäkring (den försäkring som du hade omedelbart innan) hade ersatt skadan.

Undantag

Garantin gäller inte för:

- skada som drabbar byggnadsdel i tak.
- skada som omfattas av ett moment som är möjligt att teckna hos Vardia, men där ingen försäkring eller tilläggsförsäkring tecknats.
för lågt valt försäkringsbelopp för lösöre eller liknande valbar omfattningsbegränsning.
- högsta ersättningsbelopp för definierad egendom (till exempel kontanter och medförd egendom).
- ersättnings-, värderings- och avskrivningsregler samt nedsättningsnivåer vid oaktsamhet.
- skada som uppstått innan försäkringen betalats.
- skada som uppstått då du brutit mot aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter.
- skillnader i självrisker.

Vid skada

Om du råkar ut för en skada måste du anmäla den till oss så fort som möjligt. Det är också upp till dig att upplysa oss om att Villkorsgarantin kan vara gällande i skadeärendet. Du måste även kunna visa försäkringshandlingar och villkor som styrker den tidigare lösningens omfattning.

Preskription

Krav på ersättning enligt Villkorsgarantin ska lämnas i direkt anslutning till skadeanmälan eller besked om ersättning*.

*Senast inom sex månader från den tidpunkt då du fick kännedom om att krav kunde göras gällande och i vilket fall inom ett år från den tidpunkt då fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.