Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Anmäl skada vid resa

Här hittar du blanketter och instruktioner som underlättar din skadeanmälan. Om du undrar något är du välkommen att ringa Skadeservice på 0920-29 29 29. Vid akut händelse utomlands kan du kontakta Falck Global Assistance dygnet runt på +46 8 587 717 17.

Vid sjukdom > 
Vid olycksfall >
Vid stöld >
Vid avbokad resa (för dig med Avbeställningsskydd) >
Vid försenat bagage >
Vid skadat bagage >
Servicekort för reseskydd >


Vid sjukdom

 1. Fyll i skadeanmälan.
 2. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga läkarintyg, kvitton för utlägg (till exempel läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.

 Ladda ner skadeanmälan Sjukdom under resa

Vid olycksfall

Om du har råkat ut för olycksfall under resa gör du så här:

 1. Fyll i skadeanmälan.
 2. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga läkarintyg, kvitton för utlägg (till exempel läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.

 Ladda ner skadeanmälan Olycksfall under resa

Vid stöld

 1. Anmäl händelsen till den lokala polisen i det land där du befinner dig. Glöm inte att be om en kopia på polisanmälan. Vi behöver den tillsammans med din skadeanmälan.
 2. Fyll i skadeanmälan.
 3. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton).

 Ladda ner skadeanmälan Stöld under utlandsresa

Vid avbokad resa (för dig med Avbeställningsskydd)

Gör så här om du måste avboka din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall:

 1. Fyll i skadeanmälan.
 2. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga läkarintyg (som visar att du inte kan resa) och avbokningsbekräftelse.

 Ladda ner skadeanmälan Avbeställningsskydd

Vid försenat bagage

Gör så här om ditt bagage blev försenat när du reste från Sverige:

 1. Fyll i skadeanmälan.
 2. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga förseningsintyg från researrangören.

 Ladda ner skadeanmälan Försenat bagage

Vid skadat bagage

Om ditt bagage har blivit skadat medan det varit incheckat så är det i första hand flygbolaget som ska ersätta det. Om de inte vill ersätta dig är du välkommen att kontakta skadeservice på 0920-29 29 29.

Servicekort för reseskydd

 Ladda ner servicekort

Låt oss jämföra vårt erbjudande med vad du
har idag. Det kan bli en riktigt lönsam affär.