Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Anmäl personskada

Vid en skada ska du alltid först fylla i en skadeanmälan och skicka till oss. Ladda ner de dokument som du behöver och posta till angiven adress. Vi hör av oss så snart vi kan!

Mittenbild Fotibandage

 

Om du har en Sjukvårdsförsäkring >
Om du har paketet Liv & Hälsa >
Om du har Olycksfallsförsäkring >
Om du har blivit misshandlad >

 

Om du har en Sjukvårdsförsäkring och behöver rådgivning, planerad vård eller vill ansöka om ersättning för utlägg

Besök Vardias vårdplanering om du behöver rådgivning eller planerad vård. På www.vardia.se/vardgaranti finns mer information och kontaktuppgifter. Välkommen!

Om du har paketet Liv & Hälsa

Livförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Barnförsäkring
Sjukinkomstförsäkring

Klicka här för att komma vidare till skadeanmälan och mer information.

Om du har Olycksfallsförsäkring
(ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet)

 Ladda ner skadeanmälan Olycksfall

Skicka till:
Vardia Försäkring
Box 38
971 02 Luleå


Om du har blivit misshandlad

Om du har blivit misshandlad kan du få ersättning genom boendeförsäkringen (om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala). Det ska röra sig om en personskada till följd av misshandel genom uppsåtligt och grovt fysiskt våld. För att få ersättning behöver du polisanmäla händelsen och en läkare måste även dokumentera skadorna.

Domen ska vara lagakraftvunnen (alltså inte möjlig att överklaga). Om gärningsmannen är okänd ska polisens förundersökning vara slutförd. Maxersättning är 500 000 kr.  

Ring oss på telefon 0920-29 29 29 så snart du kan så hjälper vi dig.

 Ladda ner skadeanmälan Överfall

Skicka till:
Skador Vardia Försäkring
FE 50361
832 82 FRÖSÖN

Låt oss jämföra vårt erbjudande med vad du
har idag. Det kan bli en riktigt lönsam affär.