Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Anmäl bilskada

Här hittar du blanketter och instruktioner som underlättar din skadeanmälan. Om du undrar något är du välkommen att ringa 0920-29 29 29.

Mittenbild Glasskada

Bärgning >
Glasskada >
Krock med annat fordon >
Inbrott eller stöld >
Skadegörelse >
Krock med djur >
Singelolycka >
Parkeringsskada >
Brandskada >
Maskinskada >

Behöver du bärgning?

Ring 0200-33 10 01 så får du hjälp att hitta en ledig bärgningsbil. Har du tilläggsförsäkringen Väghjälp så kostar det inget att bärga bilen, annars får du betala en självrisk. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. 

Har du servat din bil hos Mekonomen? Då ingår Mekonomens Assistansförsäkring för din bil.

Ring 0771–166 000 för att kalla på assistans.

Glasskada

Om du råkat ut för ett stenskott är inte säkert att din vindruta behöver bytas ut. Rutan kan lagas så pass bra att du inte kan se något av skadan. Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 200 kr per stenskott/lagningsområde. Du måste ha minst en halvförsäkring för att få ersättning för en glasskada. 

Krock med annat fordon

 1. Fyll i första sidan på skadeanmälan tillsammans med det andra fordonets förare. Skriv under båda två. Fyll i baksidan enskilt. Skicka in.
 2. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 3. Be verkstaden att kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

 Ladda ner skadeanmälan Kollision/krock

Vid inbrott eller stöld

 1. Kontakta polisen och gör en stöldanmälan.
 2. Anmäl skadan till oss genom att fylla i och skicka in skadeanmälan. Det är viktigt att du snabbt kontaktar oss om bilen är stulen och inte har hittats.
 3. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

 Ladda ner skadeanmälan Inbrott/stöld

Skadegörelse

 1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
 2. Anmäl skadan till oss genom att fylla i och skicka in skadeanmälan.
 3. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

 Ladda ner skadeanmälan Skadegörelse 

Krock med djur

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan. Vid kollision med djur ska du alltid göra en polisanmälan. Om det är ett tamdjur ska du också försöka kontakta djurets ägare.
 2. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

 Ladda ner skadeanmälan Djurkollision

Singelolycka

Singelolycka innebär att endast ditt fordon har varit inblandat i en olycka.

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan. 
 2. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

 Ladda ner skadeanmälan Singelolycka

Parkeringsskada

Med parkeringsskada menas att din bil har blivit skadad av ett annat okänt motorfordon.

 1. Gör en polisanmälan och skicka den till oss snarast möjligt. Fyll i och skicka in skadeanmälan. 
 2. Vänd dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig.
 3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

 Ladda ner skadeanmälan Parkeringsskada

Brandskada

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan. 
 2. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

 Ladda ner skadeanmälan Brandskada

Maskinskada

 1. Fyll i och skicka in skadeanmälan. 
 2. Om bilen går att köra kan du vända dig till närmaste verkstad. Här hittar du en verkstad nära dig. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 0200-33 10 01.
 3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

 Ladda ner skadeanmälan Maskinskada

Låt oss jämföra vårt erbjudande med vad du
har idag. Det kan bli en riktigt lönsam affär.