Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Anmäl husskada

Här hittar du blanketter och instruktioner som underlättar din skadeanmälan. Om du undrar något är du välkommen att ringa 0920-29 29 29.

Skadedjur >
Allriskskada >
Stulen cykel >
Inbrott eller stöld >
Skada på maskin/installation >
Vattenskada >
Brandskada >
Krävs du på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat? >
Rån eller överfall >

Vid skadedjur

Vår samarbetspartner Nomor hanterar sanering av skadedjur. Kontakta dem genast om du upptäcker ett angrepp. Du knappar dig fram via vår telefonsluss på 0920-29 29 29. Självrisken är 500 kr, men du slipper självrisk om du har tecknat tillägget Utökat saneringsavtal. 

Vid allriskskada

Allriskförsäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Har du tecknat en allriskförsäkring för dina ägodelar (Allrisk lösöre) eller byggnad och tomtmark (Allrisk villa/Allrisk fritidshus/Allrisk bostadsrätt) kan du anmäla din skada via dessa blanketter. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa oss.

 Ladda ner skadeanmälan Allrisk lösöre
 Ladda ner skadeanmälan Allrisk villa/Allrisk fritidshus
 Ladda ner skadeanmälan Allrisk bostadsrätt


Om cykeln har blivit stulen

 1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
 2. Fyll i skadeanmälan.
 3. När du skickar in din skadeanmälan ska även polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) bifogas.  

 Ladda ner skadeanmälan Stöld av cykel/barnvagn


Vid inbrott eller stöld

 1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
 2. Fyll i skadeanmälan.
 3. När du skickar in din skadeanmälan ska även polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) bifogas. 

 Ladda ner skadeanmälan Inbrott/stöld
 Ladda ner skadeanmälan Stöld av cykel/barnvagn


Vid skada på maskin eller installation

Gör så här om en maskin eller installation har gått sönder (till exempel spis, diskmaskin, tvättmaskin, kyl, frys, värmepump och varmvattenberedare):

 1. Kontakta en auktoriserad reparatör.
 2. Fyll i skadeanmälan (du ska fylla i första sidan och reparatören andra).
 3. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga reparatörsrapporten och dokument som visar när maskinen installerades (till exempel kvitto).

 Ladda ner skadeanmälan Maskin/installation 


Vid vattenskada eller läckage

Det är viktigt att handla snabbt om du drabbas av en vattenskada. Stäng av vattnet och eventuella maskiner för att begränsa skadan. Torka också upp och flytta undan saker som står i vatten. 

 1. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 så snart du kan så hjälper vi dig.
 Ladda ner skadeanmälan Vattenskada/läckage 


Vid brandskada

 1. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 så snart du kan så hjälper vi dig.

Du kan göra en hel del själv när släckningsarbetet är avslutat: 

- Stäng dörrar till oskadade utrymmen.
- Vädra ut rök och lukt.
- Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
- Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.
- Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
- Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.
- Diska sot- och rökskadade husgeråd.
- Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

 Ladda ner skadeanmälan Brandskada


Krävs du på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat?

 1. Fyll i skadeanmälan och skicka in.
 2. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga kravbrev, eventuella fakturor, foton och inköpshandlingar (kvitto).

 Ladda ner skadeanmälan Ansvarsskada 


Vid rån eller överfall

 1. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 så snart du kan så hjälper vi dig.
 Ladda ner skadeanmälan Överfall

Låt oss jämföra vårt erbjudande med vad du
har idag. Det kan bli en riktigt lönsam affär.